مروری بر بتائین به عنوان یک عامل طبیعی ضد استرس گرمایی در صنعت طیور

نویسنده

عضو هیئت علمی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان.

چکیده

مقدمه: استرس گرمایی یکی از مشکلات مطرح در صنعت طیور است که سبب له له زدن پرنده، تضعیف سیستم ایمنی، اختلالات تنفسی، الکترولیتی و در نهایت مرگ میشود. بتائین مادهای با اثرات مطلوب است که خاصیت دهندگی گروه متیل و ایفای نقش به عنوان یک اسمولیت، از جمله عملکردهای اصلی آن میباشند. بتائین دارای نقش مهمی در حفظ آب سلولی، تعادل آب و الکترولیتها، حفظ فعالیت اسمزی و پیشگیری از دهیدراتاسیون است. بتائین میزان فعالیت تخمیری میکروارگانیسمهای رودهای را افزایش داده و سبب عملکرد بهتر اندامهای داخلی میشود. این ماده علاوه بر اثرات ذکر شده، سبب کاهش میزان چربی لاشه و افزایش حجم عضلات سینه میشود. با توجه به اثرات مفید ذکر شده، به بررسی خصوصیات آن در طی استرس گرمایی پرداخته شد. روشکار: طی این مطالعه مروری، 20 مقاله مختلف در زمینه اثرات بتائین مورد بررسی قرار گرفتند. بحث و نتیجهگیری: طی مطالعات متعدد، مشخص شده است که استفاده از بتائین در طی استرس گرمایی مرغان تخمگذار، دارای اثرات سودمندی بر میزان تولید و کیفیت پوستهی تخم مرغ است. از سوی دیگر مصرف این ماده در جوجههای گوشتی سبب وزنگیری بهتر، بهبود پاسخهای ایمنی و تحمل استرس گرمایی میشود. مصرف ppm 1200 بتائین در جیره موجب افزایش الکترولیتهای خون، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و نهایتاً وزنگیری مناسب پرنده در طی استرس گرمایی میشود. همچنین مصرف آن به میزان mg/kg 200 در جیره، سبب بهبود سلامت پرندگان و کاهش مرگ و میر در زمان استرس گرمایی شده است. بتائین سبب افزایش سلامت و یکپارچگی روده شده و دارای اثرات مفیدی در زمان بروز اسهال، کوکسیدیوز و آسیت بوده است. به طوری که میتوان از بتائین انهیدروز به میزان g/kg 5/1-15/0 به منظور درمان اسهال استفاده نمود. با توجه به اثرات مفید ذکر شده، پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری در زمینه استفاده از بتائین صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • hesam emadi chashmi