گزارش یک مورد سنگ ادرارى استروویتی یک طرفه انسدادى دریک قلاده گربه پرشین ٣ ساله

نویسنده

بخش بیماری های داخلی دام های کوچک،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه : سنگ هاى استروویت، کلسیم اگزالات ، اورات و سیستین بیشترین مورد گزارش شده در بین سنگ های ادرارى دستگاه ادرارى فوقانی هستند استروویت بیشتر در سگ ها و کلسیم اگزالات بیشتر در گربه ها شایع است گسترش سنگ های ادرارى از میان سالی (٧سال) به بعد رخ مى دهد که مى توانند منجر به انسداد شوند علائم بسته به شرایط مى تواند متفاوت باشد ؛ بی اشتهایی، کاهش وزن، بی حالی، پنهان شدن و گاهی ممکن است هماچوریا بدون درگیرى قسمت تحتانی دستگاه ادرارى مشاهده شود ، همچنین گاهی ممکن است هیچ گونه علائمى وجود نداشته باشد و آن را به صورت تصادفی تشخیص دهند مواد و روش کار: یک قلاده گربه ٣ ساله پرشین با سلبقه ی کم اشتهایی و استفراغ به کلینیک درمانی ایران پت مراجعه کرده و در معاینات بالینی بزرگ شدگى یک طرفه ى کلیه ی راست مشاهده گردید ، کیس مذکور مشکل خاصی در زمان ادرار کردن نداشته و هیچ کدام از علائم سندروم دستگاه ادرارى تحتانی را نداشت ، آزمایش شمارش تعداد کل سلول های خونى و آزمایش کامل فاکتور هاى بیوشیمیایی و همچنین سونوگرافی محوطه ی شکمى به منظور شروع رهیافت  مورد ارزیابی قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: آزمایشات نشان دهنده ى افزایش سطح اوره (١٠٣.7) ، کراتینین (٧.4) و فسفر(8) بود ، سونوگرافی و رادیوگرافی محوطه ی شکمى حضور یک عدد سنگ در میزناى سمت راست و هیدرونفروز شدید یک طرفه ( کلیه راست ) را نشان داد ، سیستوسنتز مثانه به منظورآنالیزادراری انجام گرفت که نشان دهنده  6.5  PH: و استروویتوری بود ، پس از 24 ساعت نفرکتومی کلیه راست انجام گرفت و سنگ میزنای مورد آنالیز قرار گرفت که نشان دهنده ی 20% کلسیم اگزالات و 80% استروویت بود . 30 روز پس از انجام نفرکتومی و مایع درمانی و اصلاح جیره به جیره بیماران کلیوی و همچنین استفاده از فسفات بایندر ها وضعیت عمومی حیوان مساعد و سطح scr  سرم حیوان 2.4 بود که نشان دهنده ی نارسایی مزمن کلیوی درجه 2 می باشد در نتیجه در زمان ارجاع کیس نارسایی حاد کلیوی نیز قابل تایید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -