گزارش یک مورد مگاکولون در گربه ی خیابانی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی

نویسنده

دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

23% موارد استنوز کانال لگنی ،6% جراحات عصبی و 5% دفرمیتی ای اعصاب ساکرال هستند. حدود 1% موارد مربوط یه کلوپکسی و1% هم مربوط به نئوپلازی های کولون هستند. اغلب موارد با معاینه ی بالینی و لمس محوطه ی بطنی، قابل تشخیص می باشند. تاریخچه و شرح علائم: گربه ی حمایتی نر با سن 4 ماه به بیمارستان تخصصی دامپزشکی خاورمیانه ارجاع شد.در مشاهده ی بالینی رفتار حیوان در محیط، نحوه ی راه رفتن و وزن گیری حیوان روی اندام های حرکتی خلفی و قدامی، مورد غیر طبیعی دیده نشد و میزان هوشیاری حیوان نسبت به محرک های محیطی کاملا طبیعی بود. با توجه به باکسی که حیوان به وسیله آن به بیارستان منتقل شد، اسهال آبکی در کف بستر رؤیت گردید. در معاینات عصبی وحسی نظیر General proprioception، حیوان کاملا تحریک پذیر بوده و به دردهای عمقی و سطحی، واکنش هوشیارانه ای نشان می داده است. پس از معاینات بالینی، جهت بررسی بیستر آزمایش خونی تهیه گردید که در آن تمامی فاکتورهای خونی طبیعی بوده ولی در تفریق گلبول های سفید خونی، نوتروفیلی تأیید گشت. در ملامسه ی زیر بطن، توده ای لمس گردید و بنا به تشخیص دکتر متخصص، دو گراف عمود بر هم برای بررسی بیشتر از ناحیه بطنی تهیه شد. با رؤیت گراف ها توسط متخصص رادیولوژیست، شکستگی لگن به همراه مگاکولون در ناحیه بطنی تشخیص داده شد. درمان: با توجه به این که اندازه روده ی حیوان نشان دهنده مگاکولون بود، درمان اصلی برداشت روده بود. اما با وجود این که احتمال می رفت عضلات روده از بین رفته باشد، انما صورت گرفت و به شکل خوراکی از لاکتولوز استفاده شد. شکم حیوان تا نیم ساعت پس از تجویز دارو به آرامی ماساژ داده شد. پس از 50 دقیقه از انما، حیوان مدفوع کرد. به علت سن کم حیوان امکان انجام جراحی میسر نبوده و سعی شد تا سن رسیدن به جراحی مدیریت غذایی و در صورت نیاز انما انجام شود. در طی سه هفته بعد از انجام انما بدون نیاز به دارو حیوان به راحتی مدفوع می کرد. احتمال می رود عدم دفع اولیه که سبب یبوست طولانی شده است، درد شدید در محوطه لگنی بوده و نه انسداد مسیر که پس از گذشت زمان و با کاهش درد در ناحیه وضعیت حرکت مدفوع در روده ها به حالت طبیعی بازگشته است. نکته مهم در این کیس سایز روده بوده که بیش از 2.5 برابر مهره L2 بوده اما پس از درمان حرکات طبیعی خود را بدست آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -