ضرورت مرور نظام مند در سم شناسی

نویسنده

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده : روش های مرور نظام مند ، که ابتدا برای طب بالینی ایجاد شد وسازگاری پیدا کرده بود، اکنون به وسیله سم شناسان برای سنتز شواهد در دسترس مثل ارتباط بالقوه مواجهه با مواد شیمیایی با اثرات خاص بر روی سلامتی استفاده می شود. بسیاری از سازمان های سلامت وبهداشت جهانی از این مرور نظام مند برای حل نیاز های برنامه ریزی شده ی گوناگونشان استفاده می کنند. ما در اینجا راجع به وضعیت روش های مرور نظام مند سم شناسی و سبقه ی تاریخی آن در سم شناسی و پزشکی و چالش های موجود در تفسیر و انتقال اطلاعات از پزشکی به سم شناسی و برعکس صحبت می کنیم. استنتاج ما در قالب توصیه ای به تمامی  گستره ی سازمان ها و ارگان های موافق با روش های مرور نظام مند به این شرح است که فعالیت هماهنگ و درکنار همدیگر خود را ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که فرآیندی سازمان یافته شده در راستای چگونگی اجرای اصول پایه ای در روش های مرور نظام مند, در حوزه سم شناسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -