مقدمه‌ای بر مرورهای نظام مند در علوم دامی و دامپزشکی

نویسنده

دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده : مرورهای نظام مند به طور کیفی با بررسی‌های سنتی به وسیله‌ی طرح واضح  یک سوال مروری خاص، به کارگیری روش‌هایی برای کاهش تعصب در انتخاب و درج مطالعاتی که به سوال مروری اشاره دارند ( از جمله یک استراتژی جستجو نظام مند و مشخص شده و انتخاب مطالعات بر اساس یک معیار صریح و مطلوب)، ارزیابی خطر تورش در مورد مطالعات انجام شده و خلاصه کردن کیفی نتایج به صورت عینی (به طور مثال از طریق متاآنالیز)، تفاوت دارند. مرور نظام مند به طور گسترده‌ای برای رسیدگی به مسائل مربوط به خدمات بهداشتی درمانی انسان مورد استفاده قرار گرفته است و به طور فزاینده‌ای در علم دامپزشکی در حال به کار گیری است. مرورهای نظام مند می‌تواند برای دامپزشک‌ها و دیگر تصمیم‌گیرندگان خلاصه‌ی علمی قابل دفاعی درباره‌ی وضعیت فعلی دانش مربوط به موضوع، بدون نیاز به این که کاربر نهایی مقدار گسترده‌ای از تحقیقات اولیه مرتبط با موضوع را مطالعه کند فراهم کند. در این مقاله، ما به مرور و بررسی اصول مرورهای نظام مند می‌پردازیم و بحثی درباره‌ی کاربرد آن‌ها ارائه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -