مرحله پیش تحلیل در کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

نویسنده

استادیار کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده: مرحله پیش تحلیل توسط ISO 15189  به فرایندهایی اطلاق میشود که از زمان درخواست کلینیسین  آغاز میشود و شامل بررسی و ارزیابی درخواست، آماده سازی و شناسایی بیمار، جمع آوری نمونه یا نمونه های اولیه، انتقال و جابجایی آن  به آزمایشگاه و با شروع آزمایش های تحلیلی در آزمایشگاه خاتمه مییابد. در کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، اغلب  مرحله پیش تحلیل  با نمونههای خون و ادرار و تحلیل و آنالیز خون شناسی، انعقادو تفسیرهای بیوشیمیایی و سلول شناسی سروکار دارد. در دامپزشکی این فاز معمولا حذف میگردد. مطالعات بسیار اندکی در مورد اهمیت تعداد خطاهای پیش تحلیلی صورت گرفته است. در تنها مطالعه یافته شده خطاهای پیش تحلیل  در دامپزشکی در حدود 66 درصد ثبت شده اند. عوامل قابل کنترل بسیاری می توانند صحت نتایج را تحت تأثیر قرار دهند که شامل عوامل تکنیکی مثل انتخاب ماده ضد انعقاد ، نمونه خون رگی ، مدت و حالات مراقبتکردن از نمونه و غیره می باشند . درحالی که اثرات عوامل بیولوژی  و فیزیولوژی  مثل تغذیه و گرسنگی، استرس و ریتم های بیولوژی  و اندوکرینی غیر قابل کنترل می باشند. در اکثر موارد به  مرحله پیش تحلیل  اهمیت  کافی داده نمی شود   که در نتیجه سبب کاهش کیفیت نمونه ارسالی به آزمایشگاه می گردد. اگر کیفیت نمونه ارسالی به آزمایشگاه بهینه گردد، صحت نتایج و تصمیم گیری و مدیریت درمانی بیمار بصورت قابل توجهی بهبود می یابد. بنابراین آشنایی و آگاهی از مراحل  پیش تحلیل  می تواند کمک شایانی  جهت  دستیابی به نتایج درست و به دنبال آن تشخیص و درمان صحیح گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -