گزارش وقوع فیبروسارکومای پا در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: فیبروسارکوما توموری بدخیم است که رشد آهسته ای دارد و محل پدید آمدن این تومور در بافت پیوندی پوست و زیرپوست می باشد. وقوع فیبروسارکوما نادر است اما در صورت وقوع بسیار کشنده می باشد. این تومور بیشتر در سگ های پیر بوجود میاید ولی ممکن است در سگ های جوان هم مشاهده شود. فیبروسارکوما معمولا در جمجمه، ستون فقرات و پاها بوجود می آید. دلیل اصلی وقوع آن نامشخص و متاستاز این تومورها نیز نادر می باشند. روش کار: یک قلاده سگ نر نژاد ژرمن شپرد 7 ساله به دلیل وجود توده ی بزرگی در پای راست به کلینیک دامپزشکی ارجاع داده شد که پس از معاینات اولیه تصمیم به جراحی گرفته شد. پس از خارج نمودن توده ی توموری با وزن 5/0 کیلوگرم نمونه بیوپسی اخذ گردیده و پس از پایدار شدن در محلول فرمالین بافر 10% به آزمایشگاه پاتولوژی ارجاع داده شد و مراحل آماده سازی بافتی و تهیه مقاطع با فواصل 5 میکرون تهیه و با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. بحث و نتیجه گیری: ارزیابی میکروسکوپی مراحل تقسیمات سلولی، پلی مرفیسم و عدم نسبت هسته به سیتوپلاسم را نشان داد، همچنین نمای گردبادی (چلیپایی) و رشته های کلاژن در جهت های مختلف قابلیت رویت دارد. در نتیجه مشخص گردید تومور برداشته شده از نوع فیبروسارکوما بودند. برای برداشتن این نوع تومورها عمل جراحی توصیه می شود. اگر به دلایل مختلف انجام عمل جراحی امکان پذیر نبود رادیوتراپی و شیمی درمانی از دیگر گزینه ها برای درمان می باشند، حتی در مواردی که این تومورها با موفقیت توسط جراحی برداشته شوند احتمال عود مجدد آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-