مدیریت شکستگی کامل عرضی استخوان رادیوس در یک گوساله

نویسنده

دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شوشتر

چکیده

تاریخچه کیس- یک راس گوساله ماده دو روزه با تاریخچه پا گذاشتن ناخواسته مادر روی اندام قدامی سمت ارجاع داده شد به طوریکه قادر به وزن گیری روی اندام متاثر شده نبود. یافته های بالینی- در معاینه بالینی تورم، درد و شکستگی کامل جابجا شده را در استخوان ساعد اندام قدامی راست نشام می داد. برای ارزیابی دقیق شکستگی، رادیوگرافی اورتوگونال از دو نما تهیه شد. رادیوگرافی شکستگی کامل عرضی استخوان رادیوس را در بدنه استخوان رادیوس نشان می داد. درمان و نتیجه- بعد از آرام بخشی اولیه با زایلازین (0.05mg/kg) و آماده سازی آسپتیک، القای بیهوشی با داروی کتامین (2mg/kg) انجام شد. ادامه بیهوشی نیز با داروی کتامین بود. جهت کاهش میزان داروی بیهوشی، از داروی 1%   لیدوکائین به صورت ring block تجویز شد. گوساله به صورت جانبی حالت گماری شده به طوریکه اندام آسیب دیده پایین قرار گرفت. برش در سطح داخلی استخوان رادیوس اعمال شد و بعد از جاندازی استخوان، محل شکستگی با پیچ و پلاک استخوانی تثبیت شد. جهت جلوگیری از وزن گیری اندام آسیب دیده، یک rescue net طراحی شد بطوریکه این امکان را به گوساله می داد که حداقلی از وزن گیری را حین حمایت از بدن داشته باشد. پنج ماه بعد از جراحی نشان می داد که گوساله بدون لنگش، حرکت خود را بازیافته است. ارزش بالینی- استخوان های گوساله های نشخوارکنندگان یک چگالی پایین با کورتکس های نازک دارند و تحمل ایمپلنت ها بعد از شکستگی ها مورد نگرانی است. این کیس نشان داد که تعبیه پیچ و پلاک استخوانی در شکستگی دیافیز استخوان گوساله قابل تحمل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-