بررسی پروفایل تغییرات روزانه تولید و ترشح اشک چشم در گربه های سالم

نویسنده

بخش بیماری های داخلی دام های کوچک،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: ترشح اشک نقش مهمی در سلامت و عملکرد صحیح ملتحمه و قرنیه ایفا می کند . ارزیابی میزان تولید اشک یک تست تشخیصی مهم به هنگام نارسایی سیستم اشکی می باشد . سیستم تولید اشک به صورت کمی توسط آزمایش اشکی شرمر ، که به شکل وسیع در افتالمولوژی انسانی و دامپزشکی به منظور سنجش میزان تولید اشک کاربرد دارد مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.با توجه به اثبات تغییرات میزان  ترشح اشک در سگ ها و انسان ها و تاثیر ان بر تفسیر معاینات چشمی ، در این طرح برآنیم تا از وجود تغییرات احتمالی ترشح اشک در گربه ها در طی ساعات روز آگاه باشیم.مواد و روش کار: این مطالعه بر روی 20 قلاده گربه مو کوتاه اهلی سالم  اجرا شد. بعد از انجام تست های بالینی و معاینات چشمی و اطمینان از سلامت  کلیه گربه های مورد آزمایش این حیوانات به مدت30 روز در قفس های جداگانه با شرایط نوری 12 ساعت روشنایی و12ساعت تاریکی قرار گرفتند تا به شرایط محیطی مطالعه عادت کنند.بعد از30روز، مطالعه اصلی در طی 24ساعت انجام پذیرفت که در این مدت مقادیر ترشح اشک گربه های مورد مطالعه در شرایط 12 ساعت روشنایی و 12ساعت تاریکی هر4 ساعت یک بار توسط تست شرمر اندازه گیری و ثبت گردید و نتایج به دست آمده در پایان مورد تجزیه و تحلیل آماری به روش (ANOVA)  قرار گرفت.بحث و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه بدین صورت بود که بیشترین میزان ترشح اشک مربوط به گروه اول ( فاز روشنایی ) بوده و سپس با نوسان جزئی همراه بوده و در نهایت در گروه پنجم به حداقل میزان خود می رسد و بعد از آن دوباره سیر افزایشی پیدا میکند.با توجه به اینکه تست شرمر از تست های کلیدی برای بیماری های قرنیه به خصوص خشکی و زخم های ناشی از آن است، اطلاع از پروفایل تغییرات ترشح اشک یا تست شرمر در گربه این اهمیت را دارد که اگر دامپزشک در ساعت خاصی شروع به معاینه می کند برای تشخیص عوارض خاصی مثل  کراتیت یا  درد داخل چشم می تواند زمان اندازه گیری را با نتایج ما مقایسه کرده و تفسیر دقیق تری به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-