گزارش یک مورد لامینکتومی جهت خارج کردن ساچمه ی داخل کانال نخاعی در یک قلاه گربه DSH

نویسنده

دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

مقدمه: لامینکتومی، جراحی است که از آن برای کاهش فشار روی ریشه های عصبی که از ستون مهره خارج می گردند استفاده می شود. این جراحی در مواردی که عواملی مانند تروما و شکستگی یا بیماری های پاتولوژیک ناحیه ستون مهره، باعث ایجاد فشار بر روی نخاع می شوند، کاربرد دارد. هدف نهایی از لامینکتومی کاهش فشار وارده روی کانال نخاعی و آزاد شدن مسیر های اعصاب می باشد. روش کار: در فروردین 1397یک قلاده گربه حمایتی، نژاد DSH ، نر،  عقیم نشده با سن تقریبی 10 ماه و وزن 5/1 گیلوگرم با علائم بالینی عدم وزن گیری اندام حرکتی خلفی، ضعف، بی حالی، وجود زخم قدیمی روی ناحیه پشتی به بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  گرمسار ارجاع داده شد.بعد از انجام آزمایشات اولیه و معاینه دقیق دستگاه عصبی، فقط تست درد عمیق حیوان مثبت بود. جهت انجام تشخیص نهایی، بعد از اخذ گراف از نمای جانبی و شکمی_پشتی ، در ناحیه مهره شماره 4 کمری ستون مهره، وجود یک عدد ساچمه گزارش شد. به علت در دسترس نبودن MRI ، شرایط اورژانسی بیمار و نداشتن سرپرست مشخصی جهت اعزام بیمار به مراکز درمانی مجهز، تصمیم به انجام جراحی گرفته شد. بیمار تحت بیهوشی با دستگاه بیهوشی استنشاقی با گاز هالوتان با رهیافت پشتی به ناحیه خلفی کمر مورد جراحی قرار گرفت و ساچمه همراه با موهای ناحیه از کانال خارج گردید و فشار روی ناحیه به حداقل خود رسید. گرچه شرایط بعد از جراحی بیمار مساعد بود، اما به علت شدت آسیب و گذشت زمان زیاد از حادثه، بهبودی کامل حاصل نشد. بحث و نتیجه گیری: در جراحی های ستون مهره ، فیزیوتراپی ، کورتون تراپی، عدم تحرک زیاد و فعالیت شدید حیوان، میتواند بعد از جراحی در بهبودی کامل کمک کننده باشد که در این بیمار به دلیل نبود امکانات و نداشتن سرپرست دائم، امکان پذیر نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-