بررسی میزان شیوع آلودگی با انگل تریکوموناس گالینه در کبوتران اطراف شهرستان قم

نویسنده

دانشیار،گروه انگل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری تریکومونیازیس یک بیماری انگلی و جز تک‌یاخته‌های میکروسکوپیک تاژک‌دار است که در پرنده‌ها قسمت بالایی دستگاه گوارش را درگیر می‌کند و بیشتر در فصول گرم باعث ایجاد بیماری می‌گردد. کبوترهای مبتلا دارای علائمی چون بی‌حالی، کاهش اشتها و قبل از مرگ لاغر می‌شوند. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آلودگی کبوترهای شهرستان قم به انگل تریکوموناس گالینه بود. روش کار: در این مطالعه روش نمونه‌برداری با سواپ از محوطه‌ی دهانی، حلق و حنجره 100 قطعه کبوتر گسترش‌هایی تهیه‌شده و پس از رنگ‌آمیزی گیمسا در زیر میکروسکوپ موردبررسی قرار گرفت. بحث و نتیجه: نتایج این بررسی نشان داد که 51 مورد (51 درصد) ازلحاظ درگیری با بیماری مثبت بود. ازآنجایی‌که میزان آلودگی در کبوترهای منطقه بالا به نظر می‌رسد می‌بایست با افزایش آگاهی کبوتر داران جهت کنترل و پیشگیری اقداماتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -