بررسی اثر دما و رطوبت در فصول مختلف سالهای 89 الی 94 بر میزان شیوع پیلونفریت در گاو بر اساس دام های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی دام قم

نویسنده

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج / البرز / ایران

چکیده

التهاب باکتریایی کلیه و لگنچه را پیلونفریت مینامند در پیلونفریت کلیه های مبتلا معمولا لوبولاسیون غیرطبیعی داشته ولی فاقد هرگونه چسبندگی هستند و بقیه قسمت های دستگاه ادراری (حالب ، مثانه و پیشابراه ) طبیعی هستند .  این بیماری که هم در انسان و هم دام دیده میشود ، عوارضی مانند : سپتی سمی ، پرفشاری خون ، نارسای کلیوی ، اسکار کلیوی ، ونیز عوارض بلند مدتی مثل هیپرتانسیون ، ریفلاکس نفروپاتی و... دارد . از آنجایی که این بیماری هزینه های بسیار زیادی در دامداری ها و مشکلات عدیده در انسان را سبب میشود ضروریست با کنترل راه های ابتلا ، از وقوع بیماری جلوگیری کرد . از انجایی که در اغلب بیماری ها رابطه مشخصی بین دما و رطوبت در فصول متخلف سال با شیوع بیماری وجود دارد در این پژوهش تعداد 49154 راس گاو که در مدت زمان سال 1389 تا 1394 در کشتارگاه صنعتی استان قم کشتارشدند بررسی و از نظر وجود پیلونفریت مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. هدف از این تحلیل بررسی رابطه دما و رطوبت در فصول مختلف سال بر وجود پیلونفریت در دام بود . پس از تحلیل اماری و بررسی به وسیله نرم افزار spss افزایش معنا دار میزان شیوع در مرداد ماه اثبات گردید و از آنجاکه بر اساس سایت سازمان هواشناسی کشور گرم ترین ماه سال مرداد ماه است ؛ میتوان نتیجه گرفت شیوع پیلونفریت با افزایش دما و تعریق رابطه مستقیم دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -