تعیین غلظت سرب در تخم مرغ‌های فروخته شده در مرغ فروشی‌ها و فروشگاه های مواد غذایی استان کرمان

نویسنده

دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

چکیده

مقدمه: تخم مرغ به دلیل غنی بودن از پروتئین و املاح ضروری فواید زیادی دارد و مصرف آن تقریباً تمام گروه‌های سنی را شامل می‌شود. یکی از آلاینده‌های محیطی که باعث آلودگی تخم مرغ می‌شوند فلزات سنگین هستند. مصرف تخم مرغ‌های آلوده به این املاح برای سلامتی انسان مضر هستند. روش کار: بدین منظور تعداد 26 نمونه تخم مرغ مصرفی از برندهای مختلف(2 عدد از هر برند) از عرضه کننده‌های مواد پروتئینی نواحی مختلف استان در مدت دو ماه خریداری گردید. مقدار سرب به روش طیف سنجی نوری بوسیله جذب اتمیاندازه‌گیری شد. نتیجه گیری: بدین منظور تعداد 26 نمونه تخم مرغ مصرفی از برندهای مختلف(2 عدد از هر برند) از عرضه کننده‌های مواد پروتئینی نواحی مختلف استان در مدت دو ماه خریداری گردید. مقدار سرب به روش طیف سنجی نوری بوسیله جذب اتمیاندازه‌گیری شد. نظر به مهم بودن آلودگی مواد غذایی به فلزات از نظر سلامت همگانی، لزوم به پایش مداوم آنها در تخم مرغ توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -