پروستاگلاندین‌ها و برخی از کاربردهای آن در دامپزشکی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: پروستاگلاندین‌ها دسته ای از ترکیبات لیپیدی حلقوی مشتق از اسید آراشیدونیک که دارای عملکرد هورمون موضعی میباشد. پروستاگلاندین‌ها تقریبا در تمام بافت های انسانی و حیوانی به غیر از غشا RBC یافت میشوند. انواعی مختلفی از پروستا گلاندین ها به دلیل تفاوت در عملکرد‌های زیستی آنهاست. پروستاگلاندین ها واسطه های درد در بدن انسان و حیوان میباشند. در پاره‌ای از موارد ممکن است یک پروستاگلاندین معین در بافت‌های مختلف اثرات متفاوت و یا حتی متضاد بگذارد. روش کار: در این مقاله، مروری بر نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینۀ پروستاگلاندین‌ها و همچنین کاربردهای انها در فرایند زایمان و تغییرات حرارتی بدن دام و سایر موارد در دامپزشکی  صورت گرفته است. بحث و نتیجه‌گیری: پروستاگلاندین‌ها دارای کاربردهای وسیعی در زمینه‌های مخلف درمانی و دارویی از قبیل درمان آسم و فشار خون در انسان و سقط جنین درمانی و زایمان در دام  و انسان مطرح هستند. تاکنون بسیاری از کاربردهای پروستاگلاندین‌ها شناخته نشده است و نتایج قابل اثباتی برای علت وجود و عملکرد پروستاگلاندین‌های خاص در بافت خاص وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -