تجزیه و تحلیل فلزات سنگین و متالوئیدها در مواد غذایی با منشا دامی و تاثیر آنها بر کودکان

نویسنده

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

مقدمه: اثرات فلزات سنگین و متالوئیدها در غذاهای با منشا دامی (شیر و گوشت) با عناصر غیر ضروری مانند آرسنیک، سرب و جیوه همراه است، اما همچنین می توانند از عناصر ضروری مثل مس، آهن و روی بوجود آیند. در معرض قرار گرفتن با فلزات سنگین یک نگرانی برای کودکانی به حساب می آید که از این مواد غذایی استفاده می کنند. روش کار : در تحقیقات مختلف از نمونه های مواد غذایی مختلف استفاده کرده اند و شرایط مکانی، محیطی و همچنین جیره مصرفی و عادات غذایی در نظر گرفته شده است. در این تحقیقات نمونه های غذایی با استفاده از هضم با کمک امواج ماکروویو و جذبهای اتمی در مورد حضور فلزات سنگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشند. نتیجه گیری : آلودگی محصولات غذایی می تواند حتی از طریق وجود آلودگی در هوا، آب، گیاهان و خاک اتفاق افتد. امکان آلودگی با سرب بیشتر و با کادمیوم کمتر است و همچنین آلودگی با کادمیوم بطور قابل توجهی با قرار گرفتن در معرض دود اتفاق   می افتد. همچنین کودکان با مصرف مواد غذایی آلوده دچار نقض در سیستم عصبی (نورون ها) می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -