گزارش موردی عفونت به تریپانوزوم اوانسی و شرایط پیش رو

نویسنده

دانشجوی دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

چکیده

  بیماری سورا به دلیل عفونت با تریپانوزوم اوانسی ایجاد شده و عامل آن در خون و مایعات بدن تکثیر می کند. عامل بیماری، گسترده ترین نوع از تریپانوزوم های بیماریزا در جهان بوده و برای اولین بار در ایران، در شتر یک کوهانه ی ایرانی، در سال 1932 شناسایی شده و در حال حاضر یکی از مهم ترین بیماری ها در گله های شتر می باشد. دوره ی انکوباسیون از 7-12 روز متغیر است.  میزان مرگ و میر بالای 20% و میزان تلفات ممکن است به 100% هم برسد. در این بررسی، نمونه خون از شتری در ورامین (شهری در استان تهران) با علائم بالینی مشکوک به تریپانوزومازیس گرفته شده است. سپس گسترش خونی انجام گرفته و با رنگ آمیزی گیمسا و با میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 100× مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تریپانوزوم اوانسی با ویژگی های مورفولوژیکی خاص خود شناسایی شد. کینتوپلاست های انگل در قسمت انتهایی، پرده ی مواج کاملا توسعه یافته و یک تاژک آزاد نیز کاملا نمایان بود. در چند سال اخیر گزارشاتی (میرشکار و همکاران. 2017؛ زکیان و همکاران. 2017؛ خسروی و همکاران. 2015 و غیره) مبنی بر افزایش شیوع سورا وجود دارد. به نظر می رسد این بیماری به دلیل اهمیت آن در وضعیت سلامت شتر، جنبه های اقتصادی و ایمنی مواد غذایی نیاز به توجه بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -