داروهای بیهوشی رایج در ماهیان (مروری)

نویسنده

دانشجوی دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

قدم اول در یک جراحی موفق یک پروتکل بیهوشی سالم وموثر خارج از آب است. داروهای زیادی برای بیهوشی ماهیان به کار گرفته می شود از جمله این موارد: اتانول، دی اتیل اتر، هالوتان، لیدوکائین، تری کایین متان سولفات ،عصاره میخک،کتامین، متومیدات، پروپوفل و کربن دی اکسید است. داروی رایج در ایران عصاره میخک و PI222 است. ، بیهوشی به دو شکل استنشاقی و تزریقی در ماهی انجام می شود . در بیهوشی استنشاقی ماده بیهوشی به تانک حاوی  آبی که PH  و اکسیژن مناسب دارد اضافه می شود. و ماهی با رسیدن به سطح مناسب از بیهوشی از آب خارج می شود. در این دسته دو دارو تری کایین متان سولفات و اسانس فرآوری شده میخک قرار دارند.بیهوشی استشاقی  به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می شود. گاهی بیهوشی استنشاقی ممکن نیست مثلا در بعضی گونه های بسیار بزرگ  نمی توان فضایی برای تانک بیهوشی در نظر گرفت و یا در مورد تن ماهیان نمی توان آنها را در اسارت نگه داشت.در این موارد تجویز دارو به صورت تزریقی کاربرد دارد که به صورت عضلانی در dorsolateral و در عضلات پشتی تا خط جانبی صورت می گیرد.ولی این روش ممکن است ایده آل نباشد. داروهای این دسته نیز شامل کتامین و پروپوفل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -