گزارش بیماری بابزیوز با روش مولکولی در گاوهای منطقه سیستان

نویسنده

چکیده

مقدمه: بابزیوز یا تب تگزاس یکی از مهم ترین بیماری‌های بندپا‌زاد در کل دنیاست که در سیستم دامپروری از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار می‌باشد. اهمیت این بیماری در منطقه‌ی سیستان بسیار زیاد بوده به این علت که کنه‌های انتقال دهنده‌ی آن در منطقه وجود ندارد و موارد گزارش شده بسیار محدود است. علائم درمانگاهی بیماری شامل تب، هموگلوبینوری، کاهش اشتها و ضعف، رنگ پریدگی مخاطات، کاهش وزن و کاهش تولید شیر می باشد. روش کار: در این مطالعه از مهرماه سال ۹۶ کیس‌های مشکوک مراجعه کننده به کلینیک دامپزشکی دانشکده‌ی زابل مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفتند. ابتدا از آنها گسترش‌های خونی با رنگ آمیزی گیمسا تهیه شد و اجسام گلابی شکل بابزیا درون گلبول‌های قرمز آنها مشاهده شد، سپس برای دقت بیشتر و مطمئن شدن از گونه‌ی آن روی نمونه ی خون آنها استخراجDNA صورت گرفت و سپس نمونه ها با روش ملکولی PCR مورد بررسی قرار گرفتند. بحث و نتیجه گیری: از بین 150 کیس بررسی شده با روش ملکولی 3.33 درصود موارد مثبت گزارش شد که همه ی آنها دارای علاِئم بالینی بودند، از بین 5 کیس مثبت تنها 2 عدد از آنها در آزمایش گسترش مثبت بودند و این تفاوت نشان دهنده ی دقت بالای روش ملکولی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
چکیده [English]

-