تولید و ارزیابی فیلم زیست تخریب پذیر کاراژینان با خاصیت آنتی اکسیدانی

نویسنده

1. استادیار، دانشگاه گیلان 2. گروه علوم دامی و دامپزشکی دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان

چکیده

چکیده : با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی، رشد صنایع پتروشیمی و بسته بندی چشمگیر بوده و طی سالهای اخیر در ایران نیز پلیمرهای شیمیایی در مقیاس بالا تولید و در صنایع بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرند که بخش عمدهای از آلودگی محیط زیست را تشکیل می دهد. از اینرو استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی که آلودگی کمتری را ایجاد میکنند و زیست تخریب پذیر میباشند، رواج یافته است. فیلم های خوراکی میتوانند حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان و مواد ضد میکروبی باشند و این در حالی است که بسته بندی های مرسوم قادر به رقابت در این زمینه با فیلم های خوراکی نمی باشند. استفاده از اسانس های گیاهی به جای مواد نگهدارنده شیمیایی نگرانی های ناشی از مصرف اینگونه مواد را کاهش می دهند. ترکیب، ساختار و گروه های عاملی اسانس ها نقش مهمی در فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی آنها ایفا می کنند. با توجه به خواص اسانس آویشن، در تحقیق حاضر این اسانس به محلول فیلم ساز کاراژینان افزوده شد تا خواص ضدمیکروبی آن بررسی گردد. اثرات ضدمیکروبی فیلم فعال تولید شده با انجام آزمون های تیوباربیتوریک اسید (TBA) و  DPPH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که استفاده از اسانس آویشن موجب ایجاد خاصیت آنتی اکسیدانی در فیلم های کاراژینان شد که این مطلب می تواند موجب افزایش ماندگاری مواد غذایی بسته بندی شده با فیلم های مذکور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -