استفاده از روش راش پین در شکستگی سالترهریس تیپ I دیستال استخوان ران در یک قلاده سگ

چکیده

مقدمه- شکستگی قطعه دیستال استخوان ران حدود 20-25 درصد کل شکستگی های استخوان ران و حدود 11 درصد شکستگی های دیافیز را به خود اختصاص می دهد. شکستگی سالترهریس نوعی از شکستگی است که در آن اپی فیز یا صفحه رشد درگیر می شود. در نوع یک آن شکستگی از خود صفحه رشد می گذرد و اپی فیز از متافیز جدا می شود اما صفحه رشد به اپی فیز چسبیده می ماند ولی از متافیز جدا می شود.  توصیف بیمار- یک قلاده سگ ماده نابالغ نژاد تریر با تاریخچه تصادف با اتومبیل به کلنیک حیوانات خانگی آرامش اهواز ارجاع داده شد. در معاینات حیوان قادر به وزن گیری بر روی اندام خلفی سمت راست  خود نبوده و قسمت انتهای ران طی مشاهده و ملامسه تورم و قرمزی و درد را نشان می داد. جهت ارزیابی آسیب وارد شده به ناحیه مذکور، در دو نمای جانبی و جلویی- عقبی رادیوگراف تهیه شد. با بررسی رادیوگراف ها شکستگی کامل دیستال ران از نوع سالترهریس تیپ I تشخیص داده شد. جهت تثبیت داخلی شکستگی، تصمیم به جراحی گرفته شد. درمان و نتیجه- بعد از ایجاد آرام بخشی، بیهوشی با ترکیب کتامین-دیازپام (10 mg/kg و 0.5 mg/kg)  القا شد و ادامه بیهوشی نیز با نصف دوز اولیه داروهای مذکور ادامه یافت. حیوان به پهلوی چپ خوابانده شد و از رهیافت جانبی و آرتروتومی مفصل زانو، دیستال استخوان ران در معرض قرار گرفت. بعد از جا اندازی، دو پین با سایز 1.5 میلی متر به روش راش و با زاویه 20 درجه از دو طرف کندیل ران وارد مدولای استخوان ران شد. بعد از عمل جهت تسکین درد داروی ترامادول با دوز 3 mg/kg تجویز گردید و ناحیه به مدت دو هفته بانداژ شد. سه هفته بعد از جراحی، حیوان قادر به وزن گیری روی پای درگیر بود. بحث- ترمیم شکستگی های صفحه رشد سریع می باشد و معمولا تثبیت اضافه ای لازم نیست. باید دقت شود که طول پین داخل استخوانی دو سوم تا سه چهارم طول استخوان ران باشد. شکستگی های سالترهریس تیپ I و П به نسبت بقیه شکستگی های صفحه رشد بیشتر دیده می شود. غالبا پیش آگهی خوب تا عالی را بعد از تثبیت شکستگی نشان می دهند و در مواردی کوتاه شدن استخوان ران مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-