بررسی تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه پونه کوهی

نویسنده

1. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت و کنترلکیفی مواد غذایی، دانشکدهپیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلیسینا 2. استادیار، گروه بهداشت و کنترلکیفی مواد غذایی، دانشکدهپیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده : امروزه به منظور افزایش ماندگاری موادغذایی و حفظ سلامتی مصرف کننده، استفاده از ترکیبات آنتیاکسیدانی گیاهی به جای ترکیبات سنتزی بسیار مورد توجه قرارگرفته است. بدین منظور تحقیقات در جهت یافتن مواد آنتی اکسیدانی با منشاء گیاهی به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی رو به افزایش است. پونه کوهی از جمله گیاهان دارویی است که شهرت و محبوبیت فراوانی دارد. برای دستیابی به مواد آنتیاکسیدانی این گیاه  روشهای استخراجی گوناگونی وجود دارد که  عمدهترین آنها شامل روش سنتی ، سوکسله، اولتراسونیک و ماکروویو میباشند. بهترین نتایج در روشهایی که در کمترین زمان، بیشترین میزان ترکیبات فنلی را داشتند بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته اند.در این بین، روش استخراج با ماکروویو، با صرف کمترین هزینه، انرژی و آسیب به ترکیبات فنلی، بیشترین بازدهی را داشته است؛ چرا که در کوتاه ترین زمان و اعمال کمترین انرژی لازم تمام ترکیبات فنلی سلولی گیاه در کسری از دقیقه خارج شده وکمترین آسیب را از نظر حرارتی به این ترکیبات میرساند. در نهایت استفاده از عصارهی گیری به روش مایکروویو با استفاده از حلالهایی نظیر اتانول و استون پونه کوهی بهترین نتیجه و بیشترین اثر را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -