کود مرغی و اهمیت آن در صنعت طیور و کشاورزی و فرآوری آن

نویسنده

چکیده

مقدمه :افزایش جمعیت نیاز به پروتئین حیوانی را دو چندان کرده و در این میان  صنعت طیور بدلیل دوره پرورش کوتاه و ضریب تبدیل مناسب اهمیت می یابد. در گله های مادر، تخمگذار و گوشتی در پایان هر دوره بستر به همراه فضولات جمع آوری و از سالن خارج می شود. باتوجه به تولید میزان قابل توجهی کود در انتهای هر دوره در سالن های گله های پرورشی و همچنین گستردگی صنعت طیور ، روش های جمع آوری  و فرآوری کود مرغی از اهمیت فراوانی برخوردار است.کود مرغی ماده بسیار با ارزشی در کشاورزی بوده و در اغلب کشور ها از آن استفاده بهینه می شود. بحث: کود مرغی به دلیل دفع همزمان ادرار و مدفوع حاوی مقادیر زیادی اوره و بعبارت دیگر ازت می باشد. علاوه بر این از نظر آهن، کلسیم، مس، آّب و اسید های آمینه مختلف غنی بوده و برای گیاه ارزشمند است.بدلیل پایداری عوامل عفونی در کود استفاده از روش مناسب برای جمع آوری و عمل آوری ضروری می باشد.به طور کلی روش های جمع آوری شامل دو روش دستی و خودکار است که در گله های پرورشی مورد استفاده قرار می گیرند.فرآیند فرآوری شامل خشک کردن(نورخورشید،مکانیکی و هوای آزاد)،سیلو کردن،دپو کردن و استفاده از مواد شیمیایی میباشد.برای استفاده بهینه میتوان با سوپر فسفات و پودر آهک(کاهش بوی نامطبوع)کود را غنی نمود. نتیجه گیری: درصورت جمع آوری مناسب فضولات نه تنها می توان باعث کاهش پراکندگی عوامل بیماریزا گردید بلکه می توان استفاده بهینه از آن را در کشاورزی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -