خشکسالی و تاثیر آن بر دام

نویسنده

چکیده

مقدمه:خشکسالی به عنوانه پدیده ای اجتناب ناپذیردرمناطق گرم و خشک به دفعات وقوع می یابد.خشکسالی یک اختلال موقتی است که حاصل کمبود بارش طی یک دوره ممتد زمانی می باشد.این کمبود منجر به نقصان آب برای برخی فعالیت ها،گروه ها و یا بخش زیست محیطی می شود.کشور ما با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود در وضعیت مناسبی از لحاظ تامین آب قرار ندارد و با توجه به بررسی های انجام شده در سال پیش رو با خشکسالی و بحران کم آبی بیشتری نسبت به سال های قبل روبرو هستیم. روش کار: در صورت مدیریت های ناکارامد و استفاده از استراتژی های نامناسب علاوه بر هدر رفت منابع موجود و تشدید اثرات مخرب خشکسالی زمینه برای بروز خشکسالی های بعدی به طرز فزاینده ای فراهم می شود.پدیده خشکسالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دامپروری اثر میگذارد.عمده اثرات مستقیم خشکسالی با کمبود علوفه و تاثیر آن بر سلامت حیوانات ظاهر می شود که این امر خود اثر قابل توجهی برتولیدمثل حیوانات و ارزش اقتصادی کل دامداری دارد.با بروز خشکسالی و خشک شدن رودخانه ها زیستگاه طبیعی آن ها هم از بین می رود که جایگزین کردن آن مشکل است.چند مورد ازآثار خسارات خشکسالی در این حوزه شامل کاهش شدید تعداد دام و محصولات آن،مشکل تامین آب شرب برای دام،ضعیف شدن سیستم ایمنی دام و افزایش تلفات دراثر بیماری های دامی،سقط جنین و بیماری های انگلی داخلی وخارجی است. نتیجه گیری: تعدادی راهکار پیشنهادی برای کاهش اثرات خشکسالی بردام:تامین مکمل های درمانی یارانه ای برای تامین بخشی از کمبود های ویتامین و موادمعدنی دام، تامین واکسن های یارانه دار برای مقابله با برخی از بیماری های دامی نظیرآنتروتوکسمی و یا آگالاکسی،ترویج نژادهای سازگاربا منطقه وشرایط خشکی،باتوجه به مشکل سوخت وقیمت آن سعی شود تسهیلات سال جاری به سمت عایق سازی سالن های مرغداری و کیفی سازی این صنعت سوق داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -