بررسی پارامترهای خونی شترمرغ های بالغ بدون علامت بیماری در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در سال 1396

نویسنده

چکیده

چکیده : بررسی و ارائه استاندارد خونی در تشخیص بیماریهای مربوطه توسط بررسی تغییرات خونی بسیار کمک کننده خواهد بود. وجود استانداردی در جهت بررسی این شاخص در مورد شتر مرغ به شدت احساس می گردید. هدف این تحقیق ارائه شاخصی در جهت ارزیابی پارامترهای خونی شترمرغ ها به منظور استاندارد سازی برای تشخیص اختلالات هماتولوژیکی می باشد. بدین منظور در سال 1396 از 70 شتر مرغ بالغ استان اصفهان که از نظر علائم ظاهری سالم و درمعاینات بالینی و تست سرمی آنفلوانزا و نیوکاسل فاقد هرگونه نشانی بیماری بودند نمونه برداری و پارامترهای خونی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی تیتر آنتی بادی در شتر مرغ ها از تست ممانعت از آگلوتیناسیون استفاده گردید. پارامترهایی که از میانگین فاصله زیادی داشتند حذف گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 15آنالیز شد. میانگین و انحراف از معیار پارامترهای اندازه گیری شده شامل موارد زیر می باشد:RBC Count (×1012/0.2): 2.1±0.2, Hemoglobin (g/dl): 16.80±0.88, PCV (%):43.25±1.9, MCV(fl): 205.95±15, MCH (Pg): 79.42±12, MHC (g/dl): 38.56±2, WBC count (×109/lit): 5±1.9, Het (%):60±2.1, Lymph(%):32±2, H/L Ratio: 1:2, Eosin (%):1±0.2, Mono (%):1±0.4, Baso (%):6±1.8, Thor (%):0.2.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -