بررسی مولکولی میزان شیوع آناپلاسما در گاوهای منطقه سیستان

نویسنده

چکیده

مقدمه: آناپلاسموزیز یک بیماری بندپا زاد است که با گونه های مختلفی از آناپلاسما در گاو و سایر نشخوار کنندگان بیماری ایجاد میکند. آناپلاسموزیز حاد که توسط آناپلاسما مارجیناله ایجاد میشود یکی از مهم ترین بیماری های نشخوار کنندگان سراسر جهان است و علت عمده ی ضرر اقتصادی در نواحی استوایی و نیم حاره می باشد که با علائم کم خونی همولایتیک همراه با تب، کاهش وزن، سقط، کاهش تولید شیر و در بعضی موارد مرگ دام آلوده همراه است. هدف از این تحقیق بررسی میزان شیوع آناپلاسموزیز در گاوهای حامل بدون علامت در منطقه ی سیستان با استفاده از تکنیک PCR می باشد. روش کار: تعداد نمونه مورد مطالعه 100 عدد می باشد که به روش تصادفی از نقاط مختلف منطقه ی سیستان جمع آوری شده، نمونه های خون از ورید وداج گاوهای دارای علائم بالینی و همچنین بدون علائم بالینی اخذ می شود و در لوله های دارای ماده ی ضد انعقاد نگهداری خواهد شد، همچنین برای هر نمونه یک گسترش خون تهیه و با رنگ گیمسا رنگ آمیزی می شود. سپس استخراج DNA از خون انجام داده و روی DNAهای استخراج شده nested-PCR میگذاریم، سپس با استفاده از روش ژل الکتروفورز نتایج PCR را بررسی میکنیم.  بحث و نتیجه گیری: در بررسی صورت گرفته از بین 100 عدد گاو آزمایش شده در منطقه سیستان تعداد 72 نمونه مثبت بوده، یعنی 72% از گاوهایی که مورد آزمایش قرار گرفتند حامل بدون علامت آناپلاسما می باشند. با توجه به اهمیت بیماری در زمینه ی اقتصاد و کاهش محصولات دامی میتوان به این نتیجه رسید که این میزان آلودگی نشان دهنده ی لزوم اتخاذ تدابیر کنترلی برای مهار بیماری در منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -