بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در سگ های شهرستان سمنان و مهدیشهر(سال 1396)

نویسنده

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز احشایی (کالاآزار یا بیماری سیاه) یک عفونت سیستمیک ناشی از انگل های لیشمانیاست که از علائم بارز آن تب، کاهش وزن، بزرگ شدن طحال، کبد و آنمی با کاهش تمام عناصر سلولی  است. لیشمانیوز احشایی سگ و سگ سانان به وسیله تک یاخته ای به نام لیشمانیا اینفانتوم ایجاد می گردد. سگ های اهلی مهمترین مخازن این بیماری برای انسان به شمار می روند. با توجه به این که بیش از نیمی از سگ های مبتلا به عفونت لیشمانیایی فاقد علائم بالینی هستند و تاخیر در تشخیص و درمان کالاآزار با مرگ و میر زیاد بیماران همراه است، بر آن شدیم تا مطالعه حاظر را انجام دهیم. روش کار: 140 قلاده سگ از سگ های اهلی مناطق سمنان و مهدیشهر موارد مطالعه شدند. از هر سگ 2CC  خون تهیه و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شد و با روش DAT(Direct agglutination test) از نظر حضور آنتی بادی اختصاصی لیشمانیوز احشایی در سرم حیوان مورد بررسی قرار گرفت.نتایج:2/9 % (4قلاده) از سگ ها از نظر حضور آنتی بادی اختصاصی لیشمانیوز احشایی مثبت بودند که شامل 4/6% از  سگ های منطقه سمنان و9/5% از سگ های منطقه شهمیرزاد مبتلا به لیشمانیوز احشایی بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مبتلا بودن 2/9% از سگ های اهلی منطقه سمنان و مهدیشهر از نظر لیشمانیوز احشایی، توصیه می شود اقدامات لازم جهت افزایش آگاهی در خصوص خطرات بیماری و تشخیص سریع بیماری به خصوص در کودکان صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -