بررسی ملکولی میزان شیوع آلودگی بلاستوسیستیس درتعدادی از گاوهای شهرستان خرم آباد، ایران

نویسندگان

چکیده

خلاصه
بلاستوسیستیس تک یاخته ای  ‌زئونوز و بی هوازی است که به صورت مستقیم از طریق خوردن آب و مواد غذایی آلوده به کیست منتقل می شود. این انگل دارای انتشار جهانی بوده و شیوع آن در جوامعی که سطح بهداشتی پایین تری دارند، بیشتر است. در این مطالعه، 196  نمونه مدفوع ازگاوهای کشتاری (98 نمونه) و گاو داری های (98 نمونه) شهرستان خرم آباد، به صورت تصادفی جمع آوری  شد. پس از استخراج DNA، آلودگی نمونه ها به  بلاستوسیستیس به روش PCR   مورد بررسی قرار گرفت. ‌از 196نمونه مدفوع گاوی 19نمونه (7/9 %) به انگل بلاستوسیستیس مبتلا بودند که 12(2/12 %)  نمونه گاو های کشتاری و 7 (‌1/7 % )  نمونه از گاوهای دامپروری بودند. از آنجایی که گاو به عنوان یک منبع مهم غذایی از نظر تامین گوشت و سایر فرآورده های آن در ایران محسوب می شود، بررسی این آلودگی با توجه به امکان انتقال آن به انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A molecular survey on the prevalent of Blastocystis infection in some cattle in Khorramabad city, Iran

نویسندگان [English]

  • Badparva, E.
  • Kheirandish, F.
  • Sadraee , J.
  • Forouzandeh, M.
چکیده [English]

Abstract
Blastocystis is a zoonotic and anaerobic protozoan that transmitted directly by the cyst via contaminated water and food. It is cosmopolitan in distribution and its prevalence is higher in the community with poor hygiene. Stool samples (n=196) were collected from cattle of slaughterhouse (98 samples) and  dairy farms  (98 samples). DNA extracted for each sample and analyzed by PCR for Blastocystis contamination. Out of 196 samples , 19 ( 9.6% ) samples were positive for Blastocystis that  12 ( 12.2% ) samples were form cattle of  slaughterhouse and 7 ( 7.1% ) samples  from cattle of dairy farms. Since cattle are as an important source of food for the supply of meat and other products in Iran, hence  investigation of the contamination and possibility of transmission to humans is of particular importance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecular prevalent
  • Blastocystis
  • Feces
  • Cattle
  • Khorramabad city
  • Iran