جلد مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی

10.22075/jvlr.2017.1230

چکیده

برای دریافت جلد مجله لطفا بر روی نام مجله ((لینک زیر)) کلیک کنیدمجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی

عنوان مقاله [English]

Cover of Journal of Veterinary Laboratory Research

چکیده [English]

For having the cover click on the name of the journalJournal of Veterinary Laboratory Research