کلیدواژه‌ها = ISO/IEC Guide
تعداد مقالات: 1
1. الزامات مدیریتی استاندارد صلاحیت آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 251-251

حمید خیرالدین1 ، دکتر خسر و قزوینیان2