کلیدواژه‌ها = اختلالات تولید مثلی
تعداد مقالات: 1
1. ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 251-251

دکتر رضا جمشیدی1، دکتر حمیدرضا محمدی1*، دکتر حمزء بواسحاقی2