کلیدواژه‌ها = درماسنتور مارژیناتوس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های مورفومتری و وزنی کنه درماسنتور مارژیناتوس در طی مراحل مختلف سیر تکاملی تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 247-247

محمد مهدی درویشی1 *، عماد چنگیزی2، پرویز شایان3؛ محمد رضا یوسفی4، محمد تقی رحیمی5