کلیدواژه‌ها = کاندیدا آلبیکنس
تعداد مقالات: 1
1. گزارش آلودگی به کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans) در یک سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 238-238

نادی معاذی1و*، وحید محمدی 2، امید مرادی3