کلیدواژه‌ها = آمیلوئیدوز AL
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص و بررسی پراکندگی آمیلوئیدوز AA و آمیلوئیدوز AL در طحال و کلیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 233-233

نیما عبدی خورسند1و* ، دکتر عباس توسلی2