کلیدواژه‌ها = بالانتیدیوم کولای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش احتمالی شتر در انتقال انگل بالانتیدیوم کولای به انسان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 219-219

جواد تاجیک1، امین پایدار اردکانی2*، سمانه انوشه2، الهه دهقانی تفتی2