کلیدواژه‌ها = انگل و تخم نماتود
تعداد مقالات: 1
1. آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری2