کلیدواژه‌ها = 17025
تعداد مقالات: 1
1. لزوم پیاده سازی استاندارد 17025 در آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی کشور

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 209-209

جمال قره خانی*1، معصومه زندیه2، بدرالزمان صادقی2، سمیرا ملکی2