کلیدواژه‌ها = ی Adenosquamous carcinoma سگ
تعداد مقالات: 1
1. گزارش هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی(ICH) یک مورد (Adenosquamous carcinoma) در سگ

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 184-184

فاطمه امینی نجفی*، عباس توسلی، فرنوش باقری، رضا یوسفی، وحید اکبری نژاد