کلیدواژه‌ها = توکسوپلاسموز- شیوع سرمی- IgG–IgM- میانه- الایزا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان میانه به روش الایزا(ELISA)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 184-184

جابر داوودی1*، میثم نصراله پور 2 ، افشین بهمن شبستری 3