کلیدواژه‌ها = آزمایش های بیوشیمیایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نوع جیره بر میزان جداسازی کلستریدیوم پرفرینجس از دستگاه گوارش شترمرغ

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 181-181

المیرا زندی 1 *، مجید عزتخواه2، علی اسماعیلی زاده3