کلیدواژه‌ها = ایمنی.آزمایشگاه.مدیریت
ایمنی و مدیریت درآزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 180-180

زهرا حسینی1*، غلامرضا سرگزی2، روح الله زاهدی3؛ مهدی حیدرزاده4 ، منا حسینی5