کلیدواژه‌ها = اسید اوریک
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نانوذرات اکسید روی بر سطوح خونی نیتروژن اوره خون (BUN) و کراتینین (CRE) در موش صحرایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 207-207

سید وحید رضوی مهر


2. کریستالوری در سگها و نقش عوامل محیطی بر آن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 120-120

بامداد حقانی