کلیدواژه‌ها = آناتومی کاربردی
تعداد مقالات: 1
1. آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 106-106

علی لوئی منفرد*1، حمزه ناجی1