کلیدواژه‌ها = مارشالاژیا مارشالی
مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 95-95

نونامرادپور1 * ، حسن برجی2، غلامرضا رزمی3 ، حسین کاظمی4 ، محسن ملکی5