کلیدواژه‌ها = کبوتران خانگی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 93-93

رضا ایجاب1*، علی قربانی رنجبری 1، حسین فتاحی 2