کلیدواژه‌ها = رنگ آمیزی گرم
شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 91-91

ندا شهدادنژاد1*، محمد رضا محمدآبادی2، مجید عزتخواه3