کلیدواژه‌ها = کلات نادری
تعداد مقالات: 1
1. گزارش اوستروس اویس (Oestrus ovis) از شاخ بز در ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 86-86

میثم صبور دربندی1، سید سجاد هاشمی نسب2، صدیقه نبیان3*