کلیدواژه‌ها = کیست هیداتیک
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی کِبر (Capparis spinosa) بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 88-88

- امیرحسین جعفری1، محمدرضا یوسفی1، محدثه ابوحسینی طبری2، عباس علیزاده3


3. بررسی میزان شیوع ضایعات کبدی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در کشتارگاه پوریای شرق تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 203-203

زیور صادقی دهکردی 1، حمزه علی یعقوبی2


4. بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-129

زیور صادقی دهکردی 1، منصور یوسفی2