کلیدواژه‌ها = کیست هیداتیک
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی کِبر (Capparis spinosa) بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 88-88

- امیرحسین جعفری1، محمدرضا یوسفی1، محدثه ابوحسینی طبری2، عباس علیزاده3


3. بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-129

زیور صادقی دهکردی 1، منصور یوسفی2


4. بررسی میزان شیوع ضایعات کبدی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در کشتارگاه پوریای شرق تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 203-203

زیور صادقی دهکردی 1، حمزه علی یعقوبی2