کلیدواژه‌ها = ترماتود
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ترماتودها با استفاده از روش نزدیکترین همسایه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 66-66

ف. فخراحمد*1 س.م. فخراحمد2


2. مشاهده ترماتود داکتیلوژیروس درآبشش ماهی قزل آلادراستخرهای پرورشی شهرستان زابل

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 125-125

حسینعلی دهمرده، مهدی حیدرزاده، لیلاسراوانی*