کلیدواژه‌ها = ایلام
تعداد مقالات: 2
1. آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 106-106

علی لوئی منفرد*1، حمزه ناجی1


2. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 62-62

هدایتعلی ورهرام1*، سمیه عزیزنیا2