کلیدواژه‌ها = تروپومیوزین
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه فیلوژنی، شباهت و تجانس پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس جهت مصارف تشخیصی و تهیه واکسن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 57-57

صدیقه نبیان1*، محمد طاهری1، محمد مهدی رنجبر2


2. مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 88-88

صدیقه نبیان1، محمد طاهری1*، محمد مهدی رنجبر2